საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

ელჩი

ზურაბ პოლოლიკაშვილი

+34914290155

თავდაცვის ატაშე

პოლკოვნიკი

გიორგი ბაბუნაშვილი

+34914290155

მრჩეველი

ნინო ყამარაული

+34914290155

მრჩეველი, საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი

ქეთევან გოგოლაშვილი

+34914293329

მრჩეველი, საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი

ნანა ანდღულაძე

+34914293329

პოლიციის ატაშე

შალვა შუბლაძე

+34914290155

ფინანსური მენეჯერი

დავით კალანდაძე +34914290155