საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საკონსულო სამსახური:

ტელ: 91 429-3329

ფაქსი: 91 420-3589

E-Mail: consuladogeo.madrid@mfa.gov.ge