საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საგრანტო პროგრამა - ,,დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა’’

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო 2019 წლიდან ახორციელებს საგრანტო პროგრამას - „დიასპორული ინიციატივების მხარდაჭერა“, რომლის ფარგლებშიც, კონკურსის წესით, აფინანსებს საზღვარგარეთ მცხოვრები საქართველოს მოქალაქეების მიერ წარმოდგენილ პროექტებს. პროგრამის მიზნობრიობა, ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით იცვლება.

2021 წელს გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის მიზანია:

  • საქართველოს პოპულარიზაცია ;
  • ქვეყნის ევროპული ინტეგრაციის და ეროვნული ინტერესების მხარდამჭერი ღონისძიებების განხორციელება;
  • მედია/საინფორმაციო მხარდაჭერა ;
  • ქვეყნის ეკონომიკური პოტენციალის და ქართული წარმოების პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ ;
  • თანამემამულეებში ეროვნული იდენტობისა და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, მათ შორის, მოზარდ და ახალგაზრდა თაობაში საქართველოს შესახებ ცნობიერების გაზრდა;
  • სახალხო დიპლომატიის განვითარება;
  • ადგილსამყოფელ ქვეყნებთან კულტურული და ეკონომიკური კავშირების გაღრმავების ხელშეწყობა

საგრანტო თანხის საერთო ოდენობა შეადგენს 500000 ლარს და კონკურსში გამარჯვებულ თითოეულ კანდიდატს გადაეცემა არაუმეტეს 30000 ლარი. პროექტის წარდგენა შესაძლებელია 2021 წლის 5 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით, მხოლოდ ელექტრონულად, შემდეგ მისამართზე: [email protected].

საგრანტო პროგრამასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების შემთხვევაში, დაუკავშირდით საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიასპორასთან ურთიერთობის დეპარტამენტს:  მობ.: +995 551 080 060.


განაცხადის ფორმა, დანართი 2 (1).pdf

პროგრამის აღწერილობა (1).pdf

ხარჯთაღრიცხვის დანართი 2021.xls