საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

დიასპორული საგრანტო პროგრამის - "ინიციატივების ხელშეწყობა" გამოცხადების თაობაზე

 

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო აცხადებს საგრანტო პროგრამას - „დიასპორული ინიციატივების ხელშეწყობა’’, რომლის მიზანია ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების შედეგად შექმნილი კრიზისული ვითარების შემდგომ (პოსტკრიზისულ) პერიოდში უცხოეთში მყოფი საქართველოს მოქალაქეების და მათი ოჯახის წევრებისთვის დახმარების აღმოჩენა ცხოვრების/საქმიანობის სათანადო პირობების უზრუნველყოფის მიზნით, აგრეთვე, მოქმედი დიასპორული და ჩვენი თანამემამულეების მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციების/გაერთიანებების ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია Viber-ის ან Whatsapp-ის აპლიკაციით, შემდეგ ნომერზე: +995 551 080 060 

 

პროგრამის აღწერილობა (პოსტკრიზისული პერიოდის).pdf

განაცხადის ფორმა, დანართი 2.pdf