საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

  თანამდებობა

სახელი, გვარი

ტელეფონი (სამსახური)

ელჩი

ილია გიორგაძე

+34914290155

უფროსი მრჩეველი

ელენე მდივანი

+34914290155

უფრო მრჩეველი

ზურაბ მჭედლიშვილი

+34914290155

მრჩეველი, საკონსულო ფუნქციების შემსრულებელი

თეიმურაზ ბასილაია

+34914293329

 მრჩეველი  ირაკლი გიგაური  +34914290155

თავდაცვის ატაშე

გიორგი ბაბუნაშვილი

+34914290155

პოლიციის ატაშე

შალვა შუბლაძე

+34914290155

ფინანსური მენეჯერი


სოფიო გაბიჩვაძე
+34914290155