საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა


ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი) არის მონობის თანამედროვე ფორმა, ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა. ეს არის სიდიდით მეორე დანაშაულებრივი ინდუსტრია მსოფლიოში. ის ეფუძნება ექსპლოატაციის მიზნით ადამიანთა გადაბირებას, გადაყვანას, გადაცემას, მუქარის და ძალის გამოყენებით ან იძულების სხვა საშუალებებით (მოტაცება, თაღლითობა), ან სხვისი უმწეო მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით, კონტროლისგანხორციელებას სხვა ადამიანზე, სქესობრივ ექსპლოატაციას, იძულებით შრომას ან მომსახურებას, მონობას ან მონობის მსგავს მდგომარეობას და ორგანოთა ვაჭრობას.

ხსენებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეფექტური ბრძოლის, მისი პრევენციის, მსხვერპლთა დაცვისა და ეფექტური გამოძიების მიზნით საქართველოში წლების მანძილზე დინამიურად ხორციელდება მთელი რიგი ღონისძიებები. შექმნილია ადამიანის ვაჭრობის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი (http://www.atipfund.gov.ge), რომელიც უზრუნველყოფს მსხვერპლთა თავშესაფრითა და შესაბამისი სარეაბილიტაციო პროგრამებით. სახელმწიფო ფონდს გააჩნია ცხელი ხაზი (+995 32) 2 100 229.

ამასთან, გთხოვთ, გაეცნოთ იმ რჩევებს, რომელიც დაკავშირებულია თქვენი უფლებების და კანონიერი ინტერესების დაცვასთან:

რჩევები საზღვარგარეთ წასვლის მსურველთათვის:

თუ თქვენ აპირებთ წასვლას საზღვარგარეთ, ნუ ჩაიგდებთ თავს საფრთხეში. დაიცავით საფრთხოების ზომები და გამოიჩინეთ განსაკუთრებული სიფრთხილე, რათა არ გახდეთ ტრეფიკინგის მსხვერპლი.

ბრმად ნუ ენდობით დაპირებებს უცხოეთში სწავლასთან, მუშაობასთან და დასვენებასთან დაკავშირებით. ნუ ენდობით პირებს, რომელიც გპირდებიან ვიზით უზრუნველყოფას საკონსულოში თქვენი პირადად გამოცხადების გარეშე.

გახსოვდეთ, რომ უცხოეთში არალეგალური გზით გამგზავრება კანონსაწინააღმდეგო ქმედებაა და სერიოზულ რისკთან არის დაკავშირებული. ნუ გადასცემთ პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტს სხვას. წინასწარ გადაამოწმეთ დამსაქმებლის მიერ შემოთავაზებული სამუშაოს შესახებ ინფორმაცია. მოითხოვეთ თქვენი დამსაქმებლის ან სასწავლებლის საკონტაქტო მონაცემები. თუ თქვენ გაქვთ საზღვარგარეთ სამუშაო მიზნით გამგზავრება/ყოფნა, გახსოვდეთ, რომ თქვენი კანონიერი უფლებების და ინტერესების დაცვას მხოლოდ შრომითი კონტრაქტის საფუძველზე შეძლებთ.

არ დათანხმდეთ შრომით ურთიერთობაში შესვლის შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმების გარეშე.

გახსოვდეთ!
დანიშნულების სახელმწიფოში ჩასვლისთანავე დაუყონებლივ აცნობებთ საქართველოს საელჩოს ან საკონსულო დაწესებულებას თქვენი ადგილსამყოფელის შესახებ და დადექით საკონსულო აღრიცხვაზე.

იხილეთ ტრეფიკინის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა დახმარების საკითხებთან დაკავშირებით საქართველოს კომპეტენტური ორგანოების მიერ გამოცემული ბროშურების ელექტრონულ ვერსიები და შესაბამისი ინტერნეტ/ბმულები, საკონტაქტო ინფორმაციის მითითებით:

– საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო – ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლა

http://mfa.gov.ge/MainNav/ConsularInformation/Trafficking.aspx,

– საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო – ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის)წინააღმდეგ

მიმართული ღონისძიებების განმახორციელებელი საუწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭო

http://www.justice.gov.ge/Ministry/Department/309,

– საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო – ადამიანით ვაჭრობა

http://police.ge/ge/projects/adamianit-vachroba,

– ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების

სახელმწიფო ფონდი – http://www.atipfund.gov.ge/index.php/ka/news

– საქართველოს მთავარი პროკურატურა

http://pog.gov.ge/geo/home

– უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭო http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=44

– სახელმწიფო ფონდი http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=43

– სამოქმედო გეგმა – სამოქმედო გეგმა http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=42

– ეროვნული რეფერალური მექანიზმი – http://pog.gov.ge/geo/trafficking?info_id=38

– საერთაშორისო თანამშრომლობა http://pog.gov.ge/geo/international?info_id=14

ესპანეთის სამეფოში ტრეფიკინგის წინააღმდეგ ბრძოლისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა შესაბამისი დახმარების მიმართულებით წარმოდგენილია შემდეგი სახელმწიფო სამსახური და არასამთავრობო ორგანიზაციები:

ორგანიზაციები

Accem Pl. Sta. Mª Soledad Torres Acosta, 2, 28004, Madrid Tel. 915 327 478 internacional.aaa@accem.es
Afromujer Andalucía C/ Leonor Dávalos, 15. 41002 Sevilla Tel: 954900444 Fax: 954377803 Móv. 675 162 196
Afesip C/Canarias 45, semisótano, 28045, Madrid, Tel. 914 680 925 spain@afesip.org www.somalymam.org
Anzadeia C/ Pastrana, 1 bajo. 19001 Guadalajara Tel. 949 253 583 anzadeia@wanadoo.es
Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (APRAMP) C/ Jardines, 17 bajo. 28013. Madrid Tel: 91 530 32 87 Fax: 91 468 14 32 Tel 24 horas: 609 589 479 apramp2003@yahoo.es
Asociación pro Derechos Humanos Tel. 914 022 312 Cáritas C/ San Bernardo 99, bis 7 28004, Madrid Tel. 914 441 015; 914 441 026 aabril.ssgg@caritas.es magonzalez.ssgg@caritas.es
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) Avda. General Perón 32 – 2º D, 28020 Madrid, Tel. 915 980 535 ivan.forero@cear.es belen.wmartin@cear.es
Conferencia Española de Religiosos (CONFER) Avda. Alfonso XIII, 97 28016 Madrid Tel: 915 193 635 Fax: 915 195 657 social@confer.es
ECPAT Gran de gracia 241, 1º, 08012- Barcelona Tel. 935 114 416/17/18 Fax. 932 456 514 info@ecpat-esp.org www.acim.es
Federación de Mujeres Progresistas C/Ribera de Curtidores, 3, 28005 Madrid, Tel. 915 399 799, Fax. 914 749 330 info@fmpcontralaexplotacionsexual.org mariarfmp@hotmail.com
Fonte C/Progreso nº95-1ºb.32003.Ourense Tel. 988 211 805. Móv. 647 212 022 Fax. 988 211 805 asociacionfonte@galiciaaberta.com www.asociacionfonte.com Iepala: Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África Hermanos García Noblejas 41, 8º, 28037 Madrid, Tel. 914 084 112 Fax 91 408 70 47 mpilar@iepala.es enrique@iepala.es
Médicos del Mundo C/ Conde de Vilches, 15 28028 Madrid, Dpto. Movilización Social susana.fernandez@medicosdelmundo.org ramon.esteso@medicosdelmundo.org www.medicosdelmundo.org
Mujeres en Zonas de Conflicto C/ Goya nº 33 14006 Córdoba Tel. 957 08 20 00 Móv. 609 577 543; 687 097 527 Fax. 957 08 21 29 cabello@mzc.es carla@mzc.es www.mzc.org.es
Proyecto Esperanza Apartado Postal 50.905; 28080 Madrid Tel. 91 386 06 43 Tel 24 horas: 607 542 515 Fax: 91 378 21 44 marta@proyectoesperanza.org
Red Acoge C/ Coslada 7, semisótano Madrid 28028 Tel. 915 633 779 acoge@redacoge.org
Red Cantabra contra el tráfico de personas y la explotación sexual Urb Los Llanos, 46, 39011, Santander Tel. 942 334 299 spaya@comcantabria.es bealacoma@hotmail.com Angelines Rebolledo Cosío Urb. Monte Corbán, 38 39110 Sancibrian (Cantabria)
RESCATE C/Luchana, 36 – 4D 28010 Madrid Tel. 914 472 960; 914 472 321 maria.gutierrez@ongrescate.org maria.zabala@ongrescate.org
Save the Children Plaza Puerto Rubio 28, 28053 Madrid Tel. 915 130 500 ext. 246 liliana.orjuela@savethechildren.es
Women’s Link Worldwide Tel. 911 851 904 v.waisman@womenslinkworldwide.org c.sanchez@womenslinkworldwide.org

ესპანეთის პოლიციის შესაბამისი განყოფილებები:

1. UCRIF CENTRAL, (Comisaría General de Extranjería y Documentación) en Madrid, c/ Huertas, 76-78. Tfno. 91.322.10.62 y 63.
2. UCRIF PROVINCIAL de Madrid, (Jefatura Superior de Policía de Madrid) Avda. de los Poblados, s/n. Tfno. 91.322.85.35.
3. UCRIF de Algeciras, (Comisaría Local) Avda. Fuerzas Armadas, 6. Tfno. 956.58.84.22
4. UCRIF de Alicante, (Comisaría Provincial) c/ Médico Pascual Pérez, 33. Tfno. 965.14.88.47-48
5. UCRIF de Almería, (Comisaría Provincial), Avda. del Mediterráneo, s/n. Tfno. 950.62.30.67
6. UCRIF de Palma de Mallorca, (Jefatura Superior de Policía de Baleares), c/ Ruiz de Alda, 8. Tfno. 971.22.52.29
7. UCRIF de Barcelona, (Jefatura Superior de Policía de Cataluña), c/ Guipúzcoa, 74. Tfno. 93.290.88.00
8. UCRIF de Ceuta, (Jefatura Superior de Policía de Ceuta), Paseo de Colón, s/n. Tfno. 956.52.43.12
9. UCRIF de Málaga (Jefatura Superior de Policía de Andalucía Occidental), Plaza Manuel Azaña, 3. Tfno. 952.04.63.15
10. UCRIF de Melilla, (Jefatura Superior de Policía de Melilla), c/ Actor Tallaví, 3. Tfno. 952.69.63.70
11. UCRIF de Murcia, (Jefatura Superior de Policía de Murcia), c/ Isaac Albéniz, 10. Tfno. 968.88.96.23
12. UCRIF de Las Palmas, (Jefatura Superior de Policía de Canarias), c/ Luis Doreste Silva, 68. Tfno. 928.30.46.03
13. UCRIF de Valencia (Jefatura Superior de Policía de Valencia), c/Gran Vía Ramón y Cajal, 40. Tfno. 963.35.11.08
14. UCRIF de Sevilla, (Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental), Plaza de la Concordia, 1. Tfno. 954.28.97.25
15. UCRIF de Tenerife, (Comisaría Provincial de Tenerife), c/ Ramón Pérez de Ayala, 6. Tfno. 922.23.56.30
16. UCRIF de A Coruña, (Jefatura Superior de Policía de Galicia), Avda. Alférez Provisional, 3. Tfno. 981.12.70.08-09
17. UCRIF de Girona (Comisaría Provincial de Girona), c/ Sant Pau, 2. Tfno. 972.48.63.00 o 6288
18. UCRIF de Lleida, (Comisaría Provincial de Lleida), c/ Gran Paseo de la Ronda, 54. Tfno. 973.27.95.82 ó 95.83
19. UCRIF de Vigo (Comisaría Local de Vigo), c/ Luis de Taboada, 3. Tfno. 986.82.03.05